จองที่ร้าน Sushiryori Ichitaka

Please check our official Instagram for cooking

■ Please refrain from excessive perfume so that you can enjoy the scent of the dish to the fullest.

■ Regarding children's visits, children over junior high school can come to the store if they take the same course as adults. Children under elementary school age can only come to the store if they are reserved. In that case, we will prepare a menu for children.

■ Those who are allergic to carbohydrates, those who dislike raw fish and rice are not allowed to visit the store. Please note that if there is an allergy that the store cannot handle, it may be canceled even after the reservation is confirmed.

การร้องขอ

If you have any allergic ingredients, please write them down.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.