จองที่ร้าน Joël Robuchon Restaurant - 2F(EBISU)

▶Reservations can be made up to 2 months in advance.
▶We cannot guarantee your seating requests.
▶The reservation will be automatically cancelled if you are more than 30 minutes late for your reservation without contacting us.
▶Reservation for parties of 5 or more can be made by phone call only.
▶Receive offers from Joël Robuchon and group restaurants
<Requests from Joël Robuchon>
Please contact us for reconfirmation 3-7 days prior to the reservation date.
The reservation will be automatically cancelled if customers do not contact us by the due date.
Children under the age of 10 may not use our restaurants.
As the reservation date approaches,we will contact you by phone or email for confirmation from the restaurant.If we are unable to contact you,regrettably,we may have to cancel the reservation.
<Dress codes>
For male:T-shirts,shorts,sportswear and sandals are not permitted.
Please wear jackets or collared shirts and ties are not necessary.

As for female, please dress accordingly.
Please be advised that if you do not respect our dress code,you may not be able to access to our dining room.

การร้องขอ

Purpose of visiting
Please let us know if you have any ingredient restrictions to avoid from your meal.
Please be advised that our restaurant may use such ingredients as stock or broth in many of our dishes.Example : One person is allergic to shellfish. ( Stock soup cooked from shellfish is fine. )

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.