จองที่ร้าน Ginza katsukami

※ As for the seating hours, 1 hour for lunch time and 2 hours for dinner time will be recommended.
※ You can not enter the store with children.
※ In the case of use for three people, we may guide at counter seat.
※ We accept reservation on the day by telephone.
※ For cancellation within 24 hours of reservation time, cancellation fee will be 2,500 yen for one person lunch time and 5,000 yen for dinner time.
※ If your reservation time is over 15 minutes without notification, we may cancel your reservation.
※ If you enter the store more than 15 minutes late, you may be charged a 10% service charge.
※ If there is a defect in the phone number or e-mail address you received at the time of booking, the booking may be canceled. Please be sure to enter the correct phone number and e-mail address.
※ Please note that customers who can not come to the store without notice may not be able to receive subsequent bookings.

การร้องขอ

Please write down if you have any allergy

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.