จองที่ร้าน atre Kawasaki BBQ Beer Garden

【Business Period】.
From Thursday, May 7 to Tuesday, September 22, 2020

[Business Hours]
Weekdays 16:00 - 23:00
Saturday, Sunday and holidays 12:00 - 23:00
July 1 (Wed) - August 31 (Mon): 12:00 - 23:00 on all days.

[Note]
Web reservations are accepted until one hour before the opening time on the day of the event. (Depends on the course.) After that, please contact us by phone.
If you want to change the number of people, please let us know the day before. Any cancellations on the day of the event will be charged to the last person.
For reservations of 14 or more people, please call us.
There are a few seats available even if you don't make a reservation.
Please note that we cannot accept the reservation of seats.
All seats are non-smoking. (There is a smoking area.)
We reserve the right to cancel your reservation due to the weather on the day of your visit (rain or stormy weather).
In case of cancellation, we will contact you by short email on the day of your reservation.
No refunds will be given in the event that the business is cancelled due to weather after your visit.
Please note that we will start the seating time from the time you make a reservation.

Store Information].
http://kawasaki.beergardens.jp/
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

How did you get to know the shop? (Select one or more)

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.