Đặt bàn tại atre Kawasaki BBQ Beer Garden

【Business Period】.
From Thursday, May 7 to Tuesday, September 22, 2020

[Business Hours]
Weekdays 16:00 - 23:00
Saturday, Sunday and holidays 12:00 - 23:00
July 1 (Wed) - August 31 (Mon): 12:00 - 23:00 on all days.

[Note]
Web reservations are accepted until one hour before the opening time on the day of the event. (Depends on the course.) After that, please contact us by phone.
If you want to change the number of people, please let us know the day before. Any cancellations on the day of the event will be charged to the last person.
For reservations of 14 or more people, please call us.
There are a few seats available even if you don't make a reservation.
Please note that we cannot accept the reservation of seats.
All seats are non-smoking. (There is a smoking area.)
We reserve the right to cancel your reservation due to the weather on the day of your visit (rain or stormy weather).
In case of cancellation, we will contact you by short email on the day of your reservation.
No refunds will be given in the event that the business is cancelled due to weather after your visit.
Please note that we will start the seating time from the time you make a reservation.

Store Information].
http://kawasaki.beergardens.jp/
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

How did you get to know the shop? (Select one or more)

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.