จองที่ร้าน TEA ROOM KIKI HIBIYA

▶ For in-store customers, we will guide you on a time shift of 80 minutes.
▶ All of our menus are set menus, and all menus have "tea free". * "Tea-free" = 20 or more types of black tea are brewed in small amounts with warm straight tea. You can enjoy as many cups as you like during your time.
▶ One order per person from junior high school students and above.
▶ Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection.
▶ If you cannot contact us after 15 minutes of reservation time, we may be forced to cancel, so please be sure to contact us if you are late.
▶ Please contact the store directly when making a reservation for 3 or more people.
Inquiries by phone: 03-6550-8311

การร้องขอ

Please answer if you have allergies or foods that you are not good at.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.