Đặt bàn tại TEA ROOM KIKI HIBIYA

▶ For in-store customers, we will guide you on a time shift of 80 minutes.
▶ All of our menus are set menus, and all menus have "tea free". * "Tea-free" = 20 or more types of black tea are brewed in small amounts with warm straight tea. You can enjoy as many cups as you like during your time.
▶ One order per person from junior high school students and above.
▶ Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection.
▶ If you cannot contact us after 15 minutes of reservation time, we may be forced to cancel, so please be sure to contact us if you are late.
▶ Please contact the store directly when making a reservation for 3 or more people.
Inquiries by phone: 03-6550-8311

Yêu cầu

Please answer if you have allergies or foods that you are not good at.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.