จองที่ร้าน Kyoryori HAKU

■Customers who make reservations online
■ You can easily make reservations 24 hours a day. Please confirm the following information before proceeding to make a reservation.
▶All seats are non-smoking.
▶︎If you have any food allergies, please let the staff know.
▶Please refrain from bringing in beverages.
▶ Menus and prices are subject to change without notice. Prices are subject to consumption tax and 10% service charge. ▶Cancellation
※A cancellation fee of 100% will be charged from one and a half days (30 hours) before the reservation time.
▶If you have a reservation for more than 4 people or if there are no vacant seats below, please contact the store by phone.
☏ : 075-254-8717
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please inform us of any allergies or special preferences you may have.
Please note that we may not be able to accommodate requests made on the day of your reservation.
※Please note that it may be difficult to accommodate reservations in the case of extensive allergies or food items you have a dislike of.

 For example, one person is allergic to shrimp, and no extract.
   (e.g., one person allergic to onions, but can eat onions if heated, etc.)
   ※If you do not have any, please select "None".

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน