จองที่ร้าน La Bisboccia

▶A seat fee of 1,600 yen will be charged.
▶If you have any requests, please contact the store directly.
▶Please note that we may not be able to accommodate your request for seat selection.
▶Plates for anniversaries, etc. are available for 1,000 yen each.
▶No one under age of 16 is permitted to enter from Monday to Friday.
▶Children over age of 6 is permitted to enter on Saturday. Baby and strollers can enter on national holiday.
▶Smoking is not permitted inside the restaurant. Smoking areas are available outside the restaurant.

การร้องขอ

<Monday to Friday> Persons under the age of 16 are not permitted to enter the store.
<Saturdays/Holidays> Children aged 6 and over are welcome to enter on Saturdays, and all ages are welcome on holidays. If you have guests under the age of 16, please let us know their ages and number of guests.

Entry example)
If not present: None
If present: 1 6-year-old, 1 10-year-old
*Please enter the total number of people including those under 16 years old in the first number selection field.
If you have any food allergies, please let us know.
If there are any ingredients you don't like, please let us know.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.