จองที่ร้าน Tour d'Argent Tokyo

Business days for the time being: Thursdays, Fridays, Saturdays & Sundays
Lunch Noon-3:00pm(last entry 1:30pm)※Close at 15:30
Dinner 5:30pm-10:30pm (last entry 8:00pm)※Close at 22:30

※Please note that the information below is subject to change without prior notice.
※Jacket required for gentlemen.
※Guests must be 16 years or older.


▶Online reservations must be made at least 48 hours in advance.
 For reservations within 48 hours, please call (+81) 03-3239-3111.
Calls accepted from 10:00am until restaurant closes, excluding Mondays
▶Closed on Mondays, Tuesdays
▶Please note that smoking is prohibited in all areas of the restaurant 
▶Prices include tax. Service charge will be added to your bill.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.