Đặt bàn tại Tour d'Argent Tokyo

Business days for the time being: Thursdays, Fridays, Saturdays & Sundays
Lunch Noon-3:00pm(last entry 1:30pm)※Close at 15:30
Dinner 5:30pm-10:30pm (last entry 8:00pm)※Close at 22:30

※Please note that the information below is subject to change without prior notice.
※Jacket required for gentlemen.
※Guests must be 16 years or older.


▶Online reservations must be made at least 48 hours in advance.
 For reservations within 48 hours, please call (+81) 03-3239-3111.
Calls accepted from 10:00am until restaurant closes, excluding Mondays
▶Closed on Mondays, Tuesdays
▶Please note that smoking is prohibited in all areas of the restaurant 
▶Prices include tax. Service charge will be added to your bill.

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.