จองที่ร้าน MAGIC OCEAN

Part 1 opens at 17:00 (show time from 18:00)
Part 2 opens at 20:00 (show time from 21:00)

Please purchase tickets as a group rather than individually.
▶ Select the number of people including children (under elementary school age) and infants (up to 5 years old).
▶If you do not come to the store 10 minutes before the show time, it may be canceled. Please be sure to contact us if you will be late.
▶For reservations of 13 people or more, please contact the restaurant directly.
Only VISA or Master cards can be used for advance payment.
*If you do not have "VISA" or "Master", please contact us directly.
*Reservations can be made from 3 months in advance.
For reservations more than 3 months in advance, please contact us directly.
TEL: 098-989-4320
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have any food allergies, please let us know.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.