Đặt bàn tại MAGIC OCEAN

Part 1 opens at 17:00 (show time from 18:00)
Part 2 opens at 20:00 (show time from 21:00)

Please purchase tickets as a group rather than individually.
▶ Select the number of people including children (under elementary school age) and infants (up to 5 years old).
▶If you do not come to the store 10 minutes before the show time, it may be canceled. Please be sure to contact us if you will be late.
▶For reservations of 13 people or more, please contact the restaurant directly.
Only VISA or Master cards can be used for advance payment.
*If you do not have "VISA" or "Master", please contact us directly.
*Reservations can be made from 3 months in advance.
For reservations more than 3 months in advance, please contact us directly.
TEL: 098-989-4320
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

If you have any food allergies, please let us know.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.