จองที่ร้าน Maholova Minds Miura Restaurant Hanakazura

▶We do not accept seat reservations.
▶We cannot change the contents of the dishes.
▶If we are unable to contact you within 30 minutes of your reservation time, your reservation will be cancelled.
▶Please select the total number of people who will come to the restaurant. For the quantity of each menu, please select the number to be served.
▶Please make a reservation by the same name with Rilakkuma collaboration rooms, if you've booked lodging too.
▶The Rilakkuma Cafe menus are offered at Rita Cafe, not at Restaurant.

การร้องขอ

If there are customers who order a different menu on the day, please specify the number of people who only have seats. If you would like only "Rilakkuma Lunch", "Korilakkuma Lunch" or "Kiiroitori Lunch", please write "None".
Please check if the number of menus for your reservation is correct.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.