จองที่ร้าน MAMA(Take Out)

◆ Please select credit card pre-payment or local payment (cash, credit card, PayPay) for payment.
For the reservation time, please specify the pick-up time at the store.
◆ Please let us know by phone if you want to change your reservation.
◆ If you cannot contact us after 30 minutes of the reservation time, we will cancel it.
◆ Please note that the cancellation fee on the day will be 100%.
* The number of items available is limited. If you cannot select the product or quantity you want, please call the store directly.
* The photo is an image and may differ from the actual product.
* We may call you to confirm your order.
* Please consume as soon as possible after taking it home.
Click here to reserve a restaurant

การร้องขอ

If you have any allergic ingredients, please write them down.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.