จองที่ร้าน Matsue Roppongi

◆Our store will only accept cashless payment from November 1, 2022.
◆ If you are late for more than 15 minutes from the time of reservation, we may automatically cancel it.
◆ Please consult with us if you would like to bring your children.
◆ Reservations for more than 5 people will be received by phone.
◆ We recommend a private room for more than 5 people.
◆ Please understand that your table is booked for 2~2.5 hours.

<Notes for Online Reservations>
We will take your card information at the time of reservation, but no payment will be made.
(The actual fee must be paid on the day of the reservation.)
If you register a debit card for your reservation, the amount of the reservation will be debited from your account immediately upon confirmation of the reservation. The debited amount will be refunded at a later date unless there is a cancellation fee.

<Cancellation Policy>
If you would like to cancel your reservation, please contact us at least 24 hours prior to your reservation time.
For cancellations after the cancellation deadline, a 100% cancellation fee will be charged.

การร้องขอ

▶ Do you have any food allergies?

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.