Đặt bàn tại Matsue Roppongi

◆Our store will only accept cashless payment from November 1, 2022.
◆ If you are late for more than 15 minutes from the time of reservation, we may automatically cancel it.
◆ Please consult with us if you would like to bring your children.
◆ Reservations for more than 5 people will be received by phone.
◆ We recommend a private room for more than 5 people.
◆ Please understand that your table is booked for 2~2.5 hours.

<Notes for Online Reservations>
We will take your card information at the time of reservation, but no payment will be made.
(The actual fee must be paid on the day of the reservation.)
If you register a debit card for your reservation, the amount of the reservation will be debited from your account immediately upon confirmation of the reservation. The debited amount will be refunded at a later date unless there is a cancellation fee.

<Cancellation Policy>
If you would like to cancel your reservation, please contact us at least 24 hours prior to your reservation time.
For cancellations after the cancellation deadline, a 100% cancellation fee will be charged.

Yêu cầu

▶ Do you have any food allergies?

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.