จองที่ร้าน MLB café FUKUOKA

◆Please let us know your meal purpose (birthday, entertainment, etc.) and food allergies.
◆ Seats are only available in the store. If you would like a terrace, please call us.
◆If you are delayed more than 30 minutes from the time of your reservation, we may cancel it automatically.
◆Please note that you will be charged 100% for the cancellation of the course meal on the day.
◆For reservations of more than 11 people, please call. Guideline for new type coronavirus spread prevention MLB cafe FUKUOKA: 092-687-0428
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have any foods or allergies that you are not good at, please fill in here.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.