Đặt bàn tại MLB café FUKUOKA

◆Please let us know your meal purpose (birthday, entertainment, etc.) and food allergies.
◆ Seats are only available in the store. If you would like a terrace, please call us.
◆If you are delayed more than 30 minutes from the time of your reservation, we may cancel it automatically.
◆Please note that you will be charged 100% for the cancellation of the course meal on the day.
◆For reservations of more than 11 people, please call. Guideline for new type coronavirus spread prevention MLB cafe FUKUOKA: 092-687-0428
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

If you have any foods or allergies that you are not good at, please fill in here.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.