จองที่ร้าน monk

▶About reservation
· We will keep the card information at the time of reservation, but the settlement will not be done.
* Please pay actual usage fee at check in that day.

▶About cancellation
· Cancellation on the day will result in a cancellation fee of 100% cooking price, so please be sure to contact cancellation by the previous day.

· If you can not contact us after 30 minutes of reservation, please be sure to contact us as we will be forced to cancel as we will be forced to cancel.

- 1F Table seating is only for 3-4 people, not for 2. If you decrease as 2 people, please cancel your table and make new reservation as 2.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have an Allergies or food restrictions, please be sure to fill in here.
Sorry but, Please note that Vegan (dairy product NG) · gluten free is not supported at monk.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.