จองที่ร้าน monk

▶About reservation
· We will keep the card information at the time of reservation, but the settlement will not be done.
* Please pay actual usage fee at check in that day.

▶About cancellation
· Cancellation on the day will result in a cancellation fee of 100% cooking price, so please be sure to contact cancellation by the previous day.

· If you can not contact us after 30 minutes of reservation, please be sure to contact us as we will be forced to cancel as we will be forced to cancel.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have an Allergies or food restrictions, please be sure to fill in here.
Sorry but, Please note that Vegan (dairy product NG) · gluten free is not supported at monk.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป