จองที่ร้าน Hakata Motsunabe Yamanaka Ginza Store

Thank you very much for your continued patronage of Hakata Motsunabe Yamanaka Ginza store.

○ Business hours○
■Monday to Friday
*lunch
12:00~15:00(14:30L.O.)
*dinner
17:00~23:00(22:30L.O.)
■Saturdays, Sundays, and holidays
*lunch
11:30~14:00(13:30L.O.)
*dinner
16:00~22:30(22:00L.O.)

[For customers using the store]
*For single orders of hot pots, 2 servings
*Seating time is from the reservation time. Lunch hours are 1 hour and 30 minutes, dinner hours are 2 hours and 30 minutes.
*Reservations for more than 9 people including children are not accepted online. Please contact the store
*Please note that we may not be able to accommodate your request for seat reservations
*If we cannot contact you within 30 minutes of your reservation time, we will have no choice but to cancel your reservation. You may receive it. Please be sure to contact us if you will be late.
12 ปีและต่ำกว่า
6 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.