Đặt bàn tại Hakata Motsunabe Yamanaka Ginza Store

Thank you very much for your continued patronage of Hakata Motsunabe Yamanaka Ginza store.

○ Business hours○
■Monday to Friday
*lunch
12:00~15:00(14:30L.O.)
*dinner
17:00~23:00(22:30L.O.)
■Saturdays, Sundays, and holidays
*lunch
11:30~14:00(13:30L.O.)
*dinner
16:00~22:30(22:00L.O.)

[For customers using the store]
*For single orders of hot pots, 2 servings
*Seating time is from the reservation time. Lunch hours are 1 hour and 30 minutes, dinner hours are 2 hours and 30 minutes.
*Reservations for more than 9 people including children are not accepted online. Please contact the store
*Please note that we may not be able to accommodate your request for seat reservations
*If we cannot contact you within 30 minutes of your reservation time, we will have no choice but to cancel your reservation. You may receive it. Please be sure to contact us if you will be late.
dưới 12 tuổi
dưới 6 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.