จองที่ร้าน Hakata Motsunabe Ooyama KITTE Hakata

▶ Online reservation is from 1 month before dinner time (15: 00-22: 15) Monday to Thursday only on weekdays,
We can accommodate 2 to 4 people. * We accept reservations for Saturdays, Sundays and holidays in June / July
▶ For reservations of more than 5 people please call us.
▶ As regards the specification of the seat, we may not be able to comply with your request, so please be forewarned.
▶ If you can not contact us after 15 minutes of reservation, please be sure to contact us as we will be forced to cancel as it may be delayed.
▶ Seating time is limited to 2 hours.
▶ Dinner time will be closed at 22:30 LO / 23: 00.

▶ "Taste pot Ooyama" taste at home ... ★ In Stock Now ★ ★
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.