Đặt bàn tại Hakata Motsunabe Ooyama KITTE Hakata

▶ Online reservation is from 1 month before dinner time (15: 00-22: 15) Monday to Thursday only on weekdays,
We can accommodate 2 to 4 people. * We accept reservations for Saturdays, Sundays and holidays in June / July
▶ For reservations of more than 5 people please call us.
▶ As regards the specification of the seat, we may not be able to comply with your request, so please be forewarned.
▶ If you can not contact us after 15 minutes of reservation, please be sure to contact us as we will be forced to cancel as it may be delayed.
▶ Seating time is limited to 2 hours.
▶ Dinner time will be closed at 22:30 LO / 23: 00.

▶ "Taste pot Ooyama" taste at home ... ★ In Stock Now ★ ★
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.