จองที่ร้าน Motunabe Ooyama Miyako Hotel

* Grand opening on September 22th !!

▶ Please be aware that seats may not be available upon request.
▶ If you are unable to contact us after 15 minutes of your reservation, please be sure to contact us if you are late.
▶ Please contact the store directly for reservations of 17 people or more.

▶ Enjoy the taste of “Motsunabe Oyama” at home ...  ★ Click here for the order page ★
11 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please tell us the purpose of use today.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.