จองที่ร้าน Yakitori Yaoyorozu

▶Please note that we may not be able to accommodate your request for seat selection.
▶Persons under elementary school age are not allowed.
▶Menu contents may change depending on the availability of ingredients.
▶Please contact the restaurant directly regarding food allergies. In addition, even if we receive an inquiry in advance, we may refuse to respond, prioritizing customer safety.
▶If we cannot contact you within 30 minutes of your reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you will be late.

การร้องขอ

If you have any food allergies, please let us know including the number of people.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.