Đặt bàn tại Yakitori Yaoyorozu

▶Please note that we may not be able to accommodate your request for seat selection.
▶Persons under elementary school age are not allowed.
▶Menu contents may change depending on the availability of ingredients.
▶Please contact the restaurant directly regarding food allergies. In addition, even if we receive an inquiry in advance, we may refuse to respond, prioritizing customer safety.
▶If we cannot contact you within 30 minutes of your reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you will be late.

Yêu cầu

If you have any food allergies, please let us know including the number of people.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.