จองที่ร้าน Nazuki

▶Please note that we may not be able to meet your request for specific seat designation.
▶If you can not contact us after 20 minutes of reservation,we may cancel the reservation,so please contact us if you will be late.
▶For reservations for more than 11 people,please contact the restaurant directly.

inquiries by phone:050-3628-0889
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please fill in any ingredients that you cannot eat or allergic to.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.