Đặt bàn tại Nazuki

▶Please note that we may not be able to meet your request for specific seat designation.
▶If you can not contact us after 20 minutes of reservation,we may cancel the reservation,so please contact us if you will be late.
▶For reservations for more than 11 people,please contact the restaurant directly.

inquiries by phone:050-3628-0889
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Please fill in any ingredients that you cannot eat or allergic to.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.