Đặt bàn tại Nazuki

▶Please note that we may not be able to meet your request for specific seat designation.
▶If you can not contact us after 20 minutes of reservation,we may cancel the reservation,so please contact us if you will be late.
▶For reservations for more than 11 people,please contact the restaurant directly.

inquiries by phone:050-3628-0889
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Please fill in any ingredients that you cannot eat or allergic to.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.