จองที่ร้าน Asoshed - hotel nikko kumamoto

◆ About reservation
▶ As regards the specification of the seat, we may not be able to comply with your request, so please be forewarned.
▶ We are asking for allergies and foods we are not good at. (Please fill in the ※ request column or consult by phone.)
▶ If you can not contact us after 15 minutes of reservation, please be sure to contact us if you are late as it may be treated as cancellation treatment unavoidably.
▶ Please contact the restaurant when booking more than 10 people.
▶ Reservation Please enter the number of all guests and in the case of children with age and number of people also fill in the following request column.

About cancellation ◆
We will charge 100% if there is no contact on the day.
When it is delayed more than 30 minutes from reservation time it may be automatically canceled.

Inquiries by phone:
12 ปีและต่ำกว่า
6 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.