จองที่ร้าน Nikuya Tanaka

Reservation
●Reservations for the following two months will be available from the current date.
●Please contact us in advance when you coming late more than 15 minutes. Or we are afraid your reservation will be cancelled.
●Only children at the age of 15 years or older are allowed. The basis for this is the same course of dishes for adults will be served.
●Cancellation Policy
To cancel or change the reservation, please contact us by phone. We require a cancellation fee as indicated below.
Same- day cancellations : 100% of the total cost
Previous day cancellations : 50% of the total cost
●If you are more than 20 minutes late for your reservation, it will be cancelled for any reason. We apologize in advance for any inconvenience this may cause.
●Guests from Overseas
Please notify us of your e
●Please refrain from using perfume or strongly scented hair styling products as they may disturb other customers.

การร้องขอ

Please let us know if you're allergic to or cannot eat any foods.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.