จองที่ร้าน Nikuya Tanaka

Reservation
●Reservations for the following two months will be available from the current date.
●Please contact us in advance when you coming late more than 15 minutes. Or we are afraid your reservation will be cancelled.
●Only children at the age of 15 years or older are allowed. The basis for this is the same course of dishes for adults will be served.
●Cancellation Policy
To cancel or change the reservation, please contact us by phone. We require a cancellation fee as indicated below.
Same- day cancellations : 100% of the total cost
Previous day cancellations : 50% of the total cost
●Guests from Overseas
Please notify us of your e

การร้องขอ

Please let us know if you're allergic to or cannot eat any foods.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป