Đặt bàn tại Nikuya Tanaka

Reservation
●Reservations for the following two months will be available from the current date.
●Please contact us in advance when you coming late more than 15 minutes. Or we are afraid your reservation will be cancelled.
●Only children at the age of 15 years or older are allowed. The basis for this is the same course of dishes for adults will be served.
●Cancellation Policy
To cancel or change the reservation, please contact us by phone. We require a cancellation fee as indicated below.
Same- day cancellations : 100% of the total cost
Previous day cancellations : 50% of the total cost
●Guests from Overseas
Please notify us of your e

Yêu cầu

Please let us know if you're allergic to or cannot eat any foods.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.