จองที่ร้าน Noeud.Tokyo

▶ We do not accept online reservations on the day before or on the day, so please call the store directly. ▶Please note that we may not be able to meet your request for seat selection. ▶If you can't contact us after 30 minutes of the reservation time, we may have to cancel it, so please be sure to contact us if you are late. ▶Please contact the store directly for reservations of 9 people or more. ▶ Customers who use excessive perfume may be asked to refrain from entering the store. Please note. ▶Vegan, vegetarian, and pescatarian courses must be reserved at least 3 business days in advance. ▶Children's entry is basically reserved only for customers who can eat the course. For customers using private rooms, children can enter the store, so please contact us by phone. ▶ Cancellation policy is as follows. On the day (after 24 hours from the reservation time): 100% of the course x number of people. The day before (after 48 hours from the reservation time): Course x 50% of the number of people. If you have to cancel due to unavoidable circumstances, please contact us at least one week in advance. Reservations made on TableCheck cannot be canceled by phone. Please cancel by yourself from TableCheck. <Dress code/attire> We may refuse to enter the store wearing smart casual shorts, sandals, etc. Phone number: 03-6910-0233

การร้องขอ

Please fill in the presence or absence of allergies or weak ingredients and the number of people. If yes, please also fill in the name of the ingredients. We may not be able to respond even if you declare it at the time of your visit.
If you would like a message plate for your celebration, please fill in the message. Served after dessert. Please understand that we may not be able to write difficult kanji or long sentences.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.