จองที่ร้าน Nogizaka Shin

▶For allergy information or other requests, please fill in the request column below.

▶We have a cancellation policy regarding reservation cancellations. You will be charged the full amount of the course fee you reserved.・100% on the day ・50% the day before ・For large groups of 5 or more people, 50% from 2 days before

▶ If we do not hear from you after the arrival time on the day, we may not be able to reserve a seat for you. Please note.

▶Reservations can be made online until the day before the date of use. For same-day reservations, please call us directly.

▶Last entry time for dinner is 21:00. note that.

▶For takeout reservations, please enter the number of people as "1". Store phone number: 03-6721-0086

การร้องขอ

For customers who wish to pair wine and sake* We offer wine and sake pairings with course dishes starting from 12,000 yen (excluding tax).
Do you have any Japanese cuisine experience?
Where are you staying?

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.