จองที่ร้าน nokishita711

Thank you for visiting the reservation page.
Please check information and fill in the booking form.

[ About reservation ]
■ Our contents is "Free Flow Cocktail". "All You Can Drink Cocktail and Mocktail" in 1.5 hours + tea time for 5500JPY.
■ We accept reservations from 5pm, 7:30pm, and 10pm. ( We also accept reservations from 2:30pm experimentally.)
■ Reservations are accepted for 1 to 8 people. (Please contact us if you would like to reserve more than 8 people.)
■ After the free flow ends, everyone will share tea, so even if you are late for the start time, the end time of the free flow will not change.

[ About seats ]
■ There are 4 high chairs and standing.
■ You can't book seats, but if you have a special reason, please contact us on the booking form.

[ Allergy ]
We use many animal ingredients including meat and fish in our cocktails.
■ We will respond as much as possible to those with allergies and vegetarians, but please note that it is difficult to respond to all menus due to preparation reasons
■Almost our cocktails are low alcohol. And also we have some non-alcohol cocktails. If you and your companion can't drink alcohol at all, could you please tell us when you book.

[ Store holiday ]
■ We accept your reservation up to 2 months in advance.

[ Others ]
■ If you can't make a reservation on TableCheck, Please send me a message on Instagram.
■ There will be a fee, if you cancel without contacting on the day.
■ If you would like to charter and reserve 9 people or more, please contact us by email or DM on instagram.

Instagram / nokishita711
email / t.edible.garden@gmail.com

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.