จองที่ร้าน Sky Dining & Bar Choutsugahi Umeda

When you make a reservation, we will require the credit card infomation,but the settlement will not be done.
※Please pay fee at check in that day.


★Booking method★
1. Please choose "number of people" and "day of use" (plan may not appear if you choose time)
2. Please select the type of seat from "Category".
3. Please select your desired plan from the displayed plan.
↓ The available time will be displayed on the calendar ↓
4. Please select the desired time from the calendar.
■If you wish to pre-order lunch, please fill in the request column.
■Dinner is available for 2 hours.

■Reservations for the day can not be made. Please contact us directly.
■ We accept until reservation one month ahead.

★About cancellationho★
On the day 100%,The day before 50%
I will charge a cancellation fee.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.