จองที่ร้าน RAMBUTAN

[Regarding restaurant reservations] ▶Please note that we may not be able to meet your request for seat selection. [Important] Concerning allergy response ▶ At our restaurant, we put the safety of our customers first, and we do not respond to allergies. Due to the possibility of contamination with allergens, we cannot respond. If you would like to change your meal after acknowledging this, please contact us by phone in advance. If you are late, please be sure to contact us. ▶For lunch buffet reservations, we have a four-part system (11:00, 11:30, 12:00, 13:30). Please select the desired time and make a reservation. ◆[Dinner time only] A charge of ¥300 per person will be charged as a table charge.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน