จองที่ร้าน RAMBUTAN

[About restaurant reservations] ▶Please note that we may not be able to accommodate your request for seat selection. [Important] Regarding allergies ▶ Our restaurant prioritizes the safety of our customers and does not accommodate allergies. All menu items are prepared in one kitchen, and we do not allow food to adhere to dishes, cooking utensils, etc. Due to the possibility of contamination with allergens, we are unable to respond. If you wish to make any changes to your meal, please contact us by phone in advance. ▶If we cannot contact you within 15 minutes of your scheduled reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you will be late. ▶ Regarding lunch buffet reservations, we have four shifts (11:00, 11:30, 13:00, and 13:30) on Saturdays, Sundays, and holidays. Please select your desired time and make a reservation.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.