จองที่ร้าน Chinese Table - Oriental Hotel Tokyo Bay

If you have food restriction, (allergy / religious reason) please let us know in advance.
Your reservation will be cancelled if you are late for more than 30 minutes without notice.
Groups of more than 6 people, please contact us directly or fill your message in the "requests".
Using public transport is highly recommended especially on Saturday, Sunday and holidays.
We may offer you to use another car park nearby in case our car park is full.
Opening times and prices may change during national holidays and also during special events.

Chinese Table Opening Times
Lunch :
Mon Tue Fri 11:30-14:30 (Last order 14:00)
Sat, Sun and holidays 11:30-13:10 or 13:30-15:10 (Last order 15:00)
*Closed on Wed & Thu except for holiday season

Dinner :
Mon Tue 17:30-21:30 (Last Order 21:00)
Fri 17:30-22:00 (Last Order 21:30)
Sat, Sun and holidays 17:00-21:00 (2 hours limit)
*Closed on Wed & Thu except for holiday season

Help Desk
+81 47-350-8561 (10:00-19:00)
65 ปีและมากกว่า
12 ปีและต่ำกว่า
6 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.