จองที่ร้าน Grand Cinq - Oriental Hotel Tokyo Bay

If you have food restriction, (allergy / religious reason) please let us know in advance.
Your reservation will be cancelled if you are late for more than 30 minutes without notice.
Groups of more than 8 people, please contact us directly or fill your message in the "requests".
Using public transport is highly recommended especially on Saturday, Sunday and holidays.
We may offer you to use another car park nearby in case our car park is full.
Opening times and prices may change during national holidays and also during special events.

Grand Cinq Opening Times
Lunch :
11:30-15:30 (Last order 15:15)

Dinner :
Mon - Fri 17:30-21:30 (Last order 21:15)
Sat, Sun and holidays 17:00-21:30 (Last order 21:15)

Help Desk
+81 47-350-8561 (10:00-18:00)
65 ปีและมากกว่า
12 ปีและต่ำกว่า
6 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.