Đặt bàn tại Grand Cinq - Oriental Hotel Tokyo Bay

If you have food restriction, (allergy / religious reason) please let us know in advance.
Your reservation will be cancelled if you are late for more than 30 minutes without notice.
Groups of more than 8 people, please contact us directly or fill your message in the "requests".
Using public transport is highly recommended especially on Saturday, Sunday and holidays.
We may offer you to use another car park nearby in case our car park is full.
Opening times and prices may change during national holidays and also during special events.

Grand Cinq Opening Times
Lunch :
11:30-15:30 (Last order 15:15)

Dinner :
Mon - Fri 17:30-21:30 (Last order 21:15)
Sat, Sun and holidays 17:00-21:30 (Last order 21:15)

Help Desk
+81 47-350-8561 (10:00-18:00)
trên 65 tuổi
dưới 12 tuổi
dưới 6 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.