จองที่ร้าน OUTBACK STEAKHOUSE Ebina(Pick Up)

▶ Depending on the congestion of the store, you may have to wait 5 to 10 minutes from the take-out time of your reservation. ▶ Please contact us if the receipt is delayed by 10 minutes or more from the reservation time. ▶ Please note that you cannot cancel after making a reservation. ▶ Please contact the store directly for allergies and irregular responses. ▶ If you have any other questions, please contact us. 046-292-4286

การร้องขอ

If you need a fork, etc., please indicate the required number.
There is a charge for take-out bags. Please let us know if you do not need it.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.