จองที่ร้าน The Palace Lounge - パレスホテル東京

▶Hours of Operation
11:00 am – 11:30 pm L.O. (Midnight Close)

▶Seating for afternoon tea is limited to up to 2.5 hours.
▶Please note that we may not always be able to meet your seating requests.
▶Dress code: Smart casual
▶Arrivals of more than 30 minutes past the reserved time will be considered cancelled. Please notify the restaurant if you will be more than 30 minutes late.
▶For parties of more than five, please inquire by phone.

The Palace Lounge (Afternoon tea reservation only) +81-3-3211-5370
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have any dietary restrictions, please notify us in advance.
1. What foods do you avoid? (e.g. shrimp, pork, venison, gluten)
2. Are you able to have broth derived from the above ingredient(s)?
3. Please let us know the reason for your dietary restriction. (e.g. allergies or other medical conditions, religious constraints, preferences)
* Please note that we may contact you by email or phone for further clarification.
Please enter your Certificate Number if you pay by Voucher.
【 Gift Certificate 】 PHT-GIFT #### / AT-PL #### / W-####、####円分
【 with Our Compliments 】 PHT-RBO ####
If you are a member of THE PALACE CLUB or a wedding club, please enter your membership number.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.