จองที่ร้าน La Pesquera (Otemachi)

We are taking the liberty of informing that we have the reservation time restriction 2h/20mins for Fridays · the day before the holiday dinner.
Seat designation is unable.
Please note that your reservation may be canceled if you are delayed over 20 minutes from your reservation time.
Only non-smoking seats are reserved.We do not accept reservations for smoking tables.
Please contact us directly if you would like to change the number of people.
Please add a note with the customer's name if you require a receipt.
We kindly ask you for an additional as a table charge after 5:00 p.m., and 10% late night charge after 10:00 p.m.
We accept customers accompained with children under the age of 6 from 11:00 to 23:00 on Saturdays and Holidays.
Store phone number:03-5220-2840
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.