จองที่ร้าน La Pesquera (Otemachi)

* Alcohol will be served again from October 1st.
* Lunch time reservations are accepted by phone.
* Please note that there is a possibility of seating at the counter.
* Seats cannot be specified.
* On Fridays and the day before public holidays, a time system of 2 hours and 20 minutes may be charged.
* If you are more than 20 minutes late from your reservation time, we may automatically cancel your reservation.
* 10% of Koperto [seat fee] and midnight fee after 22:00 will be charged after 17:00.
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.