จองที่ร้าน Principio

▶Please note that we may not be able to meet your request for seat selection. ▶If you can't contact us after 15 minutes of your reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you are late. ▶We apologize for the inconvenience, but children must be junior high school students or older. ▶We take great care in serving the aroma of our dishes. Please refrain from using strong perfume. ▶Please refrain from coming to the store wearing shorts or beach sandals. note that. ▶For same-day reservations after 16:00, please contact the restaurant directly. For inquiries by phone: 03-6809-4982

การร้องขอ

If you have any ingredients that you dislike or are allergic to, please write them down. We may not be able to respond to requests on the day. If none, please enter "none". * We may not be able to accept reservations for customers who are not good at multiple ingredients or have allergies.
We have plates available for anniversaries. If you wish, please write your name in Roman letters.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน