จองที่ร้าน Shinjuku Kin Shari/ProLaboCafe

▶This is the reservation site for Kinshari Shinjuku and ProLaboCafe.

▶Our restaurant has a one-drink system. *Please order one drink per person.


▶Our restaurant is completely non-smoking.

▶Please note that we may not be able to accommodate your request for seating.

▶If we are unable to contact you 15 minutes after your reservation time, we may be forced to cancel your reservation. *Please be sure to contact us if you are going to be late.

▶Please enter the number of people when you visit, and if you are bringing children, please also enter their age and number in the request field below.

▶When it is busy, we will limit the seating to 90 minutes. Thank you for your understanding.

▶Due to menu revisions, from April 1, 2024, ProLaboCafe will only offer drinks, parfaits, and mushroom shabu-shabu courses. Thank you for your understanding in advance.

▶If you would like to make a reservation for more than 5 people or to reserve the entire restaurant, please contact the store directly. Phone inquiries: 03-6274-8419
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have any allergies or dislike foods, please let us know.
Please note that it may be difficult to change the dish if you request it on the day of the event.
If you are bringing children, please indicate their ages and number of children.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.