จองที่ร้าน QUAYS pacific grill (MInatomirai) Pickup only

[Notice of take-out sales]
● Reservations on the WEB will be accepted by 19:30. For more information, please contact us directly by phone.
● The product can be picked up from 11:00 to 20:00.
● Only reservations will be accepted and will be delivered at the store at the reserved time.
● Please note that cancellations cannot be accepted from 1 hour before the reservation time.

* Please be careful when entering.
● Sorry for your inconvenience, but when ordering, please enter the number of people by one person.
● Please understand that the available reservation time is the delivery time.


Inquiries by phone: 045-900-0310

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.