จองที่ร้าน QUAYS pacific grill Minatomirai

<r>We give due consideration to infection prevention and operate restaurants and take out according to the requests of each local government.</r>

Morning and weekday dinner in June will be open only on the 1st floor. Please note.

* For private room reservations, a minimum charge of 44,000 yen is set only for dinner time.
* If you are accompanied by children, the information is limited to the 1st floor seats or some seats on the 2nd floor.
* When you come with your pet, you are limited to the terrace seats on the 1st floor, and if the weather is unseasonable, you may not be able to move your seats.
* Please note that we do not accept seat selection or requests.
* 10% of Koperto [seat fee] and midnight fee after 22:00 will be charged after 17:00.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป