Đặt bàn tại QUAYS pacific grill Minatomirai

We are operating a restaurant with due consideration for infection prevention.
※※* We are open from March 22nd until 21:00 ※※


* Please note that we do not accept seat selection or requests.
* If you are accompanied by children, the information is limited to the 1st floor seats or some seats on the 2nd floor.
* When you come with your pet, you are limited to the terrace seats on the 1st floor, and if the weather is unseasonable, you may not be able to move your seats.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.