จองที่ร้าน RAMA

▶ For reservations for 5 people or more, please contact the store directly.

▶ Anniversary plates (2,200 yen including tax) are available. Please make a reservation for birthdays and anniversaries.

▶ If you cannot contact us after 30 minutes of reservation time, we may be forced to cancel, so please be sure to contact us if you are late.

◆ Cancellation Policy ◆
● Cancellation up to 2 days before the reservation date and time is free of charge.
● 50% food price from 2 days before to 24 hours before the reservation date and time
● 100% food price will be charged within 24 hours of the reservation date and time basically regardless of the reason for cancellation.

* Cancellations, reductions in the number of people, and changes in reservation time are accepted by phone or email.
* Changes may not be accepted depending on the reservation status on the day.

If you cannot reach us, please contact info@ramatokyo.com.

การร้องขอ

If you have allergic ingredients, please fill in.
【バラ科アレルギーのお客様】加熱した場合は問題ないかご回答ください。
【卵アレルギーのお客様】パスタ等のつなぎ程度の利用は問題ないかご回答ください。

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน