จองที่ร้าน Restaurant REIMS YANAGIDATE

[Reservations]
・ Please refrain from visiting the store with shorts and sandals.
・ Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection.
・ If you cannot contact us after 30 minutes of reservation time, we may be forced to cancel, so please be sure to contact us if you are late.
・ For reservations for 9 people or more, please contact the store directly.

[Children's visit]
・ If you are traveling with a preschooler (under 6 years old), we can only guide you to a private room. Please contact us by phone.

การร้องขอ

Please let us know if you would like a seat.
<red>※We may not be able to meet your request. Please note.<red>
If you have allergic ingredients, please let us know the details in the [Request column].
Example: 1 person allergic to shrimp, NG extract is not good at onions, can be eaten if heated, etc.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.